Top khách hàng trong tuần

Số điện thoại

Tổng tiền tích lũy

STT

0188316***

4,510,000 đ

1

0976730***

3,125,000 đ

2

0165846***

3,100,000 đ

3

0166316***

2,600,000 đ

4

0947188***

2,455,000 đ

5

0163627***

1,715,000 đ

6

Top khách hàng trong tháng

Số điện thoại

Tổng tiền tích lũy

STT

0164868***

8,385,000 đ

1

0168250***

6,240,000 đ

2

0975545***

6,205,500 đ

3

0932611***

4,880,000 đ

4

0924165***

4,520,000 đ

5

0188316***

4,510,000 đ

6

Top khách hàng trong quý

Số điện thoại

Tổng tiền tích lũy

STT

0939503***

26,055,000 đ

1

0168250***

23,570,000 đ

2

0932611***

22,528,500 đ

3

0164868***

22,150,000 đ

4

0975545***

18,444,000 đ

5

0909869***

17,110,000 đ

6

Thiết kế web bởi Nhanh.vn

Memory used: 6,16 mb Generated time: 0,91 seconds