Top khách hàng trong tuần

Số điện thoại

Tổng tiền tích lũy

STT

0903220***

6,470,000 đ

1

0890214***

3,835,000 đ

2

0164868***

3,715,000 đ

3

0976147***

3,505,000 đ

4

0128634***

3,485,000 đ

5

0966339***

3,340,000 đ

6

Top khách hàng trong tháng

Số điện thoại

Tổng tiền tích lũy

STT

0939503***

13,645,000 đ

1

0907738***

10,400,000 đ

2

0164868***

10,095,000 đ

3

0168250***

9,485,000 đ

4

0167996***

9,246,000 đ

5

0909890***

8,870,000 đ

6

Top khách hàng trong quý

Số điện thoại

Tổng tiền tích lũy

STT

0939503***

21,245,000 đ

1

0909869***

20,640,000 đ

2

0168250***

19,035,000 đ

3

0932611***

17,128,500 đ

4

0975545***

15,633,500 đ

5

0164868***

14,205,000 đ

6

Thiết kế web bởi Nhanh.vn

Memory used: 6,11 mb Generated time: 2,65 seconds