Cửa Hàng Trưởng

Cửa Hàng Trưởng

Cửa hàng trưởng là người quản lý hoạt động của toàn cửa hàng và các nhân viên làm việc tại cửa hàng,
Bảo Vệ

Bảo Vệ

Nhân viên bảo vệ là người chịu trách nhiệm trông coi xe tại cửa hàng
1 - 5 / 5  Trang:
loading